קולה של קסנדרה | The voice of cassandre

קולה של קסנדרה | The voice of cassandre

עם גרג לושוארן

The Voice Of Cassandre is a French radio show that invites international artists to create their own mixtapes each week. Contributors can choose a theme or a set of influences from the past or present day. קולה של קסנדרה היא תכנית רדיו צרפתית שבועית שמזמינה אמנים בינלאומיים ליצור מיקסטייפים משלהם. האמנים יכולים לבחור נושא או רשימת השפעות מהעבר ומההווה. קולה של קסנדרה משודרת נכון להיום ב: France : RCR, L'autre Radio, Jet FM, Radio Primitive, C'Rock Radio UK : DIY Radio, Sine FM, French Radio London USA : Dublab