בת מלך | King's Daughter

בת מלך | King's Daughter

עם גל רודיטי

מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור: "שהלא טוב יקח אותך". הלכה הבת לחדרה בלילה, ובבוקר לא ידעו היכן היא. והיה אביה מצטער מאוד והלך לבקשה ולחפשה.

שעות שידור:

שני: 23:00 - 0:00
שלישי: 0:00 - 1:00