שירנדום | Shirandom

שירנדום | Shirandom

עם שירן מוסטובוי

טלאי מוזיקלי מן התפוצות, לא אחיד ובלתי מתחייב - שעה של אלוהים יודע מה עם שירן מוסטובוי