אספסוניק | Assafsonic

אספסוניק | Assafsonic

עם אסף בן-קרת

הרוק עדיין לא מת - הוא חי ונושם, ולעתים אף חדשני ומרגש. התוכנית מתמקדת במוסיקה אלטרנטיבית - כזו שלא נעשית משיקולי רווח ונהנית מחופש ביטוי אומנותי מוחלט. התמונה לוחה מעמוד הפליקר של: confidence, comely.