הקו של תומר גולן

הקו של תומר גולן

עם תומר גולן

טקסט זמני- כל הסטים של תומר גולן במסגרת קו 106