תוכנית ההתנתקות | The Israeli Unilateral Disengagement Radio Show

תוכנית ההתנתקות | The Israeli Unilateral Disengagement Radio Show

עם אסף פרידמן, עידן חגואל

אסף פרידמן ועידן חגואל מציגים מוזיקה משני צדי המתרס ואף יותר. התמונה לקוחה מעמוד הפליקר של: ConvenienceStoreGourmet