מונוכרום | Monochrome

מונוכרום | Monochrome

עם חולית בלאו

תכנית שסובלת מבלבול בזהות. בין הרועש לשקט, השמח לעצוב- בכל שבוע ננסה למצוא את הגוון הטוב ביותר