גיבור תרבות | Cultural Hero

התוכנית היא מסע שבועי אסוציאטיבי במחוזות התרבות בדיאלוג חופשי בין דוד גורביץ' לדן ערב. התמונה לקוחה מעמוד הפליקר של: Morinoko