חווייאג'

חווייאג'

עם

ניתן לומר כי מציאות החווייאג' הינה אוסף של נורמות המוגדרות בפני האדם כאיסוף מחקר על המוח האנושי המצפה בכיליון עיניים לכלום. מהומה ופאניקה על שום דבר- חווייאג'