סתימה זמנית | Stima Zmanit

סתימה זמנית | Stima Zmanit

עם סער גמזו

עד שאני אמצא עבודה. עד שאני אסתדר. עד שאני אתיישר. עד שאני אתפקח.