עליית גג | Attic

עליית גג | Attic

עם ענבר גביש

שעה של מוזיקה לערב שבת, שעת רצון שבה נפתחים שערי שמיים.