בגילופין | Begilufin

בגילופין | Begilufin

עם זיו לודה

בלי להתחיל להעמיס בהסברים על ז'אנר מוסיקלי, סגנון ואווירה, רק נאמר שלפעמים גם לשיכור הכפר יש משהו חכם להגיד