הדרן | Hadran

הדרן | Hadran

עם הדר דותן

מסע מוזיקלי בין סגנונות ומדינות הנובע משיטוט אובססיבי במרחבים האינסופיים של האינטרנט. מחפש בעיקר דברים חדשים ומעניינים, ולעתים חוזר לארון הדיסקים הישנים.

שעות שידור:

רביעי: 13:00 - 15:00