מדריך

  • מזרח תיכון חדש
    כולי עלמא, מקווה ישראל 10, תל אביחב
    08-03-2015 22:30 מפה

    מזרח תיכון חדש

    די ג'יי הגר שיזף תבחש הערב בטיוני בלוז מכל מיני מוצאים ומקצבים למיקס מלא נשמה