מדריך

  • נזכרים בחורבן

    23-07-2007 23:00

    נזכרים בחורבן

    הערב נציין את תשעה באב ונשים את האירועים השגרתיים ליום אחד בצד