מדריך

רוקדים באפילה

די'גיי אלה, גוטמן מתארחת על העמדה במסיבה חגיגית של ליין 1994. יחד איתה ינגנו - טל ארגמן, צח זמרוני, אלעד רון ונדב אגמי, בבלוק

הבלוק, דוד חכמי 35, תל אביב, 06-02-2009 23:30

תגובות