מדריך

בוא נרקוד עד אור הבוקר

די ג'יי מש, אבויה סאונד ואיימר סאונד באים לנענע את אגנכם וישבנכם ולהראות לכם מאיפה משתין הדאנסהול, בברזילי

ברזילי, הרכב 13, תל אביב, 20-11-2008 23:30

תגובות