מדריך

באסים נגד הגדר

רדיו טריפ, סקילהטון, נאסטי הביט, ני, אורי ליכטיק, סנסי סאונד ואבויה סאונד נותנים בראש, כל ההכנסות ייתרמו למאבק נגד הגדר.

ברזילי, הרכב 13, תל אביב, 21-10-2008 23:00

תגובות