מדריך

ערב, ערב

רביעיית הפסנתרן ארי ערב בערב חי ודינמי של קטעי ג'אז ובי-בופ, בסלונה

סלונה, תרצה 17, יפו, 16-01-2009 21:00

תגובות