מדריך

האלכימאית

תערוכת היחיד של דנה לין מציגה את יצירותיה המורכבות מחלקים שווים שחוזרים על עצמם באובססיביות, היוצרים תמונה שלמה אשר מתפרקת לסך חלקיקיה מול עיני הצופה

גלריה גל-און, תל אביב, 11-09-2008 11:00
האלכימאית

האמנית דנה לין משתמשת בגזרי מדבקות בכדי ליצור קומפוזיציות מורכבות ומרובות פרטים. העבודות מורכבות כמו לגו, מחלקים שווים החוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ויוצרים תמונה שלמה אשר מתפרקת מול עיני הצופה חזרה לסך חלקיקיה. צורת בניה זו מזכירה אורגניזם חי שבכל אחד מהגנים המרכיבים אותו טמון הצופן לשלם כולו. היא מנסה לפרק את הדברים כדי להבין כיצד הכל בנוי. בזמן הפירוק הזה הגבולות מתערערים, האובייקטים מאבדים את מוחלטותם, מתמזגים זה בזה, מחליפים את זהותם והופכים למשטח אחד עם הרקע.

גוף האישה הוא מוטיב החוזר במרבית עבודותיה של לין. הנשים שלה חיתיות, פצועות, לעיתים כמעט מתפוררות לתוך הרקע החי ורוחש סביבן. גבולותיהן מטושטשים, אין יותר הגדרה ברורה של פנים וחוץ. ברגע שהאוטונומיה של האורגניזם נלקחת ממנו והאובייקט כמו נספג בעולם המקיף אותו, הצופה נאלץ להביט בתמונה באופן שונה. ההרגל להפריד בין דמות לרקע נהיה לא רלוונטי, ריבוי הפרטים משתלט על כל המרחב הציורי, מאיים כמעט לגלוש מעבר לגבולות המסגרת אל האינסוף. הנשים נמצאות במצב של מטאמורופוזה, הן באמצע הליך של הפיכה לחיה: זאב או ג'וק. המטאמורופוזה משחררת את הגוף מהגבולות בהם כלאה אותו החברה - גבולות של מגדר, גזע, גיל וכדומה.

החזרה האובססיבית שבטכניקה מזכירה שיטות מדיטציה. היצירה נבראת מתוך כורח, היא חייבת להיווצר. הבחירה החופשית של האמנית אמורה להתבטל. אין כאן מקום לשאלות של טעם אלא ניסיון לעבוד לפי מערכת חוקים קבועה מראש. הטעם מרחיק מהשאלות האמיתיות, ממושא המחקר. לכן קיים מבנה ברור, טקסיות של יצירה שאין לחרוג ממנה. החלקיק הבודד מכתיב את המכלול, דפוס הנחת החלקים הוא בעל הגיון שאין להתעלם ממנו.

"מעשה מרכבה", תערוכת יחיד של דנה לין, גלריה גל און, יהודה הלוי 79-81

06/9 עד 4/10, שעות פתיחה: ב'-ה': 11:00-19:00, שישבת: 11:00-14:00

תגובות