מדריך

מחכים בכיכר

הקרנת הסרט "כיכר הלחם" העוסק במאבקם של מחוסרי הדיור בסלון מזל

סלון מזל, 25-04-2007 20:00

הסרט "ככר הלחם" עוקב אחר השבוע האחרון של ככר הלחם בקרית הממשלה בירושלים בהנהגתו של ישראל טויטו ז"ל. קבוצת אנרכיסטים צעירים מצטרפת למאבקם של מחוסרי הדיור וביחד מונעים את הפינוי בטרם ינתנו פתרונות דיור לכולם. לאחר הסרט יתקיים דיון בנושאי הסרט.

"ככר הלחם" דיון וסרט, רביעי ה-25.4, 20:00, סלון מזל, סמטה אלמונית 3, תל אביב.

תגובות