מדריך

המלחמה הקרה

ערב הופעות הרדקור פאנק - סכינים בעיניים, פלישת חוטפי הגופות ועוד, ברוגטקה

רוגטקה, יצחק שדה 32, תל אביב, 12-03-2010 21:00

תגובות