מדריך

אוטוביוגרפיה של עיר

וידאו של סכנדר קופטי מציג 4 גברים שלמדו בביה"ס הצרפתי ביפו, ודרך הסיפורים מתגלה המקום כאי של תרבות זרה בו הזמן נעצר

מקלט הלוטוס, רחוב הלוטוס, יפו, 21-06-2008 11:00
אוטוביוגרפיה של עיר

אוטוביוגרפיה של עיר:

מיצב הווידיאו של סכנדר קופטי מציג ארבעה גברים בגילאים שונים שהתבגרו ביפו. החוט המקשר ביניהם הוא עברם כתלמידים בבית הספר הצרפתי. כל אחד מארבעת הגברים נושא עימו זיכרונות ילדות מבית הספר. דרך סיפורים אישיים ושיחה המתקיימת ביניהם ומוצגת על ארבעה מוניטורים, נפרש סיפורו של בית הספר ומתגלה אופיו המיוחד - אי של תרבות זרה שבו הזמן עומד מלכת.

בית הספר הצרפתי הוקם ביפו בשנת 1882 בידי רשת בתי הספר של דה-לה-סאל, שמטרתה הייתה להפיץ את התרבות הצרפתית - נוצרית ברחבי העולם. עד היום הוא מהמרכזיים שבמוסדות החינוך בעיר. במשך שנים עברו בו דורות של תלמידים. בית הספר המשיך לפעול למרות השינויים הדרמטיים שעברו על הקהילה שאותה הוא משרת - מלחמת 1948, עזיבת התושבים הערביים, כניסה של אוכלוסייה חדשה, הפעלת מערכת החינוך הישראלית, השתנות מעמד הדת בחברה, התדלדלות האוכלוסייה הנוצרית בקרב החברה הפלסטינית בישראל ועוד. קופטי מציג ארבעה גברים המייצגים ארבעה דורות של תלמידים, ודרכם הוא מספר את סיפורו של בית הספר כאי של יציבות מצד אחד, וכראי לתהליכי השינוי שעברו על יפו מן הצד השני.

המיצב יוצג כחלק מפרויקט אוטוביוגרפיה של עיר הפועל ביפו מאז שנת 2000 ומציע כלים חדשים להבנת ההיסטוריה של יפו ולחשיפתה, כמקרה בוחן לערים מעורבות בישראל. הוא בוחן ומציע דרכים להתמודדות עם תהליכי גיבוש של זיכרון והשפעתם על חיי היומיום ועל הזהות הקהילתית בעיר מעורבת. הפרויקט הופך את התושבים לשותפים פעילים בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של הקהילה אליה הם משתייכם. הוא פועל בשלושה ערוצים - מאגר נתונים אינטרנטי המהווה את ה"לב" של הפרויקט בו נמצאים כל החומרים שנאספו, תכניות חינוכיות במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות ועבודה עם אמנים ליצירת פרויקטים בעיר. הפרויקט מציע פלטפורמה דרכה ניתן לחלוק ולבנות במשותף את הסיפור והזיכרון העירוניים על ידי מתן במה לנראטיביים ממקורות שונים ללא הבחנה לאומית, מגדרית, מעמדית ומקצועית ביניהם. כך נוצרים נראטיבים חדשים אשר מערערים על ההגמוניה של הנראטיב הרשמי של העיר. 

הפרויקטים מוצגים במרחב הציבורי של יפו והם תוצאה של עבודה של האמנים עם הקהילה ובחינת דרכים להפוך את העיר ואת השימוש היומיומי בה לממשק דרכו ניתן ללמוד עליה, על עברה, על ההווה שלה ועל הקשר ביניהם. הכוונה היא להביא לנוכחות ממושכת של אמנים בעיר על מנת שיוכלו במשותף עם התושבים, לפתח כלים אמנותיים חדשים שיהיו רלבנטים לצרכים של הקהילה בה הם פועלים ויהוו אמצעי דרכו ניתן לספר סיפור ולייצר אינטראקציה בתוך הקהילה ושל הקהילה עם מבקרים חיצוניים.

מקלט הלוטוס, רחוב הלוטוס, יפו

המיצב יוצג עד ה-5.7.

פתיחה: יום ב' ו-ה' 17:00-20:00, יום שבת 11:00-14:00

תגובות