מדריך

בלי אלימות

התערוכה "אפשר ופשוט" מציגה הפגנות בכפרים ערביים שחרטו על דגלם "לא לאלימות"

, 29-03-2007 19:00

בתערוכה "אפשר ופשוט" יציג עודד ידעייה 26 צילומים עליהם עבד בארבע השנים האחרונות. הצילומים צולמו במהלך הפגנות כחלק מפעילותו בקבוצת האנרכיסטים נגד הגדר. הצילומים בוחנים את האסתטיקה של ההפגנות מתוך מחשבה על היופי שבפעולת ההתנגדות בעוד הטקסטים מכילים חוויות אישיות שלא היה להם ביטוי ויזואלי. ההפגנות שהתקיימו החל משנת 2003 בכפרים ערביים שונים הן בלתי אלימות במוצהר ומאורגנות  על ידי ועדות מקומיות ובעזרת מתנדבים בינלאומיים וישראליים. בהפגנות מודגש הפן הסולידרי, התקווה, ההתנגדות לאלימות משני צידי המתרס.

פתיחת תערוכת "אפשר ופשוט", חמישי ה-29.3, 19:00, גלריה מנשר, דוד חכמי 18, תל אביב.

תגובות