מדריך

נוף ילדותנו

התערוכה "נופים דיגטלים" עולה בגלררית האוניברסיטה בתל אביב ובוחנת את הנוף הישראלי בראי העולם הדיגיטלי.

אוניברסיטת תל אביב, 27-11-2007 20:00
נוף ילדותנו

התערוכה "נופים דיגיטליים" מבקשת לבחון ייצוגי נוף באמנות הישראלית העכשווית, העשויים לא רק במדיומים הדיגיטליים אלא גם במדיומים המסורתיים של הציור והפיסול, שאף הם פועלים כיום בזיקה לשפת התקשורת והתרבות האלקטרו-דיגיטלית. הנופים כולם מדומים, מלאכותיים, מומצאים: חלקם מיוצרי-מחשב, בריאה ממוחשבת, חלקם עיבוד ממוחשב של דימויי נוף נתונים, וחלקם עיבוד שהושלם בציור או הוכן בשפת ציור המדמה שפת מחשב. בתהליך המשעתק הזה הם מתנתקים מכל קשר לממשי, לטבע, למקום, מהדיאלקטיקה המוכרת בין אדם למקום. במקום זאת הם מייצרים מקום אחרששואב את צורתו ורוחו מהדימוי הממוחשב, מקיומו כהופעה על מסך, מזרימתו המהירה, מהגיאוגרפיה החדשה של מרחביו הווירטואליים במחשב וברשת. כמותם הוא ישות נטולת ממשות פיזית, מנותק מזמן ומקום, "אל-מקום" המרחף במרחב מקרי, מקוטע והטרוגני המוכל בהווה מיידי - זמן השיוט בחלל הווירטואלי, זמן הופעתו או התחמקותו של הדימוי הממוחשב. התערוכה תארח את רומי אחיטוב, אורן אליאב, איתן בן-משה, ערן בר-נחום, דגנית ברסט,רן סלוין ורבים אחרים. 

תמונה פנימית: רן סלוין.

יום שלישי ה-27.11, 20:00, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה, אוניברסיטת תל אביב.

תגובות