מדריך

להבריק את התות

ברק חיימוביץ' בתקלוט החודשי שלו בשסק מבטיח להמתיק מעט את הפסיכודליה.

שסק, לינלבלום 17, תל אביב., 13-11-2007 21:00

תגובות