מדריך

טורקיה בע"מ

די ג'יי איתמר קלוגר בסט של אווירה טורקית אוריינטלית

כולי עלמא, מקווה ישראל 10, תל אביב, 20-02-2017 22:00

תגיות: טורקיה, איתמר קלוגר, כולי עלמא

תגובות