מדריך

המסתננים

שיח חברתי ואזרחי עם נציגים אריתראים לצד תערוכה של רקמה תיעודית. על המוזיקה: אייל רוב

ארטפורט תל אביב, בן צבי 55, 29-05-2014 20:00

תגיות: אייל רוב, ארטפורט תל אביב, המסתננים

בעברית נהוג להשתמש במושג "מסתננים" כדי לתאר חדירה דרך גבול מדיני לשם ביצוע מעשה טרור. גם המקבילה האנגלית של המושג, infiltrators, מתארת חדירה עוינת מעבר לקווי אויב או התגנבות למטרת ריגול, הפיכה או השתלטות הדרגתית. לאחרונה השתרש הביטוי ביחס לאפריקנים שחצו את הגבול מאפריקה לישראל, ולצד כינויים אחרים כמו פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה הוא ממלא תפקיד חשוב בדיון על מעמדם ועתידם. בהקשר של מבקשי המקלט, המושג "מסתננים" מקבע את מעשה חציית הגבול ומותיר את מושאיו כסובייקטים לימינליים, שנותרו לכודים, לא שם ולא כאן, אזרחים של שום מקום.

התערוכה "המסתננים" מתבוננת במצב המקומי והגלובלי של מבקש המקלט או הפליט דרך עבודות שנעשו בהשתתפות קהילות של מבקשי מקלט בארץ ובעולם. אך שם התערוכה משחק כאן תפקיד כפול, כיוון שהוא מבקש להתבונן על האמנות המוצגת בה כמעשה של הסתננות. האמנים מנסים לחתור תחת הסטריאוטיפים הקיימים באמצעות פרקטיקות שונות של שיתוף והשתתפות, ולערער את האופן שבו אנחנו תופסים את המצב המורכב של מבקש המקלט או הפליט. האמנים מסתננים אל תוך המרחב הציבורי והקהילתי כפורעי חוק או מרגלים ערמומיים, וחודרים דרך קו הגבול הדק שבין מציאות לפיקציה כדי לבחון ולערער את יחסי הכוחות השולטים במרחב ומגדירים אותו. הם מחפשים את הסדקים שבין הדיכוטומיות, מרחבי הביניים שבין נקודות המחלוקת, ושוהים בתוכם.

העבודות בתערוכה משקפות אופני השתתפות שאינם חוששים לעורר קונפליקטים ולהלך על הגבול שבין האתי לאסתטי. באמצעות ארבעת פרויקטים אלה, כמו גם באמצעות שיחות, הדרכות וסיורים עם המשתתפים השונים- מבקשי מקלט, תושבי דרום תל אביב, אמנים ופעילים, התערוכה חוקרת גם את אופני הייצוג והתצוגה של אמנות השתתפותית ואת מגבלותיה, לצד היחסים בין אמן לקהילה ולקהל. 


אמנים: דניאל לנדאו, פול פואט, קבוצת החשיבה גאנה, רקמה תיעודית
אוצרת: מעין שלף
על המוזיקה: אייל רוב

תגובות