מדריך

זה הכל הבלים

"הבלים", הרכב רוק המושפע מרוק האיצטדיונים של שנות ה-70 במופע במועדון הקולטורה

קולטורה, הרצל 154, תל אביב, 22-08-2007 22:00

תגובות