מדריך

שוק קח תן

האלטרטיבה הצרכנית של שוק הקח-תן בו יוחלפו פריטים מכל הסוגים, מגיע לשכונת שפירא

גינה קהילתית שפירא, ישראל מסלנט 27, תל אביב, 01-05-2015 11:30

תגיות: שוק קח תן, שכונת שפירא

תגובות