מדריך

מדברים על זה

מרתון הרצאות קצרות יתקיים באירוע נעילת התערוכה "מעשה מדינה" - תערוכת צילומים בנושא "הכיבוש" שהתקיימה במהלך החודש האחרון

הגלריה של בית הספר לאמנות מנשר, 12-07-2007 18:00
מדברים על זה

התערוכה מעשה מדינה  שנפתח בתחיל חודש יוני במסגרת 40 שנה לכיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה, הייתה נסיון לשרטט קווי מיתאר להיסטוריה חזותית של הכיבוש. מדובר בתערוכה היסטורית, בקנה מידה מוזיאלי הן מבחינת היקפה והן מבחינת המחקר שקדם לה. דימויים רבים מאלה שהוצגו משני העשורים הראשונים של הכיבוש טרם הוצגו ועדין לא נשזרו בנרטיב היסטורי המתחקה אחר הפרוייקט הלאומי המרכזי של מדינת ישראל בעשורים האחרונים. הדימויים מציגים את חיי היומיום של הפלסטינים הנתונים בשליטתה של מדינת ישראל הפוגעת בעקביות בזכויותיהם לחירות, לפרטיות, להתאגדות פוליטית, לחופש תנועה, למגורים, לחיי משפחה, לפרנסה, לקנין, לחינוך. כעת נסגרת התערוכה במרתון הרצאות קצרות בנושא.

סגירת התערוכה "מעשה מדינה", חמישי ה-12.7, החל מ-18:00, הגלריה של בית הספר מנשר, דוד חכמי 18, תל אביב.

תגובות