מדריך

רדיוקלאש

אליעזר פרץ ואריאל קלצ'קין, מגיעים לעשות שמחמישי ומארחים את דוני קיסלוק

רדיו E.P.G.B, שדל 7, תל אביב, 15-12-2011 22:00

תגיות: דוני קיסלוק, אליעזר פרץ, רדיו E.P.G.B, רדיוקלאש, אריאל קלצ'קין

תגובות