מדריך

די לכיבוש

בסלון מזל יסבירו לכם למה הכיבוש לא החל ב-67 אלא עוד קודם לכם בשנת 48 באירועי הנכבה - הרצאה בנושא

סלון מזל, סמטה אלמונית 3, תל אביב, 14-06-2007 20:00

תגובות