מדריך

הרחק מאירופה

היחסים בין ישראל לבין אירופה נמצאים על סף שברון בשנה האחרונה, דיון בנושא עם סופרים גרמנים וישראלים.

הלופט, 02-06-2007 20:30
הרחק מאירופה
היחסים בין ישראל ואירופה על רקע אירועי השנה האחרונה ייבחנו בסדרת אירועים ספרותיים שיפתחו בשבת הקרובה. ימי העיון הספרותיים יפגישו בין סופרים גרמנים וישראלים עכשויים בניסיון להתחקות אחר הרגישות ביחסים שבין שתי המדינות.

מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006, הוכיחה שוב עד כמה שבירים היחסים בין אירופה וישראל. שוב התעוררה החשדנות ההדדית, שגבלה בספק רדיקלי. ישראל, בין השאר, באה מאירופה, נוצרה באירופה, עשויה מהחומרים של אירופה, אבל ישראל אינה נמצאת באירופה, היא איננה אירופה: מכאן, אבל לא כאן. חוסר הבנה וייאוש הורגשו בשני הצדדים, ועיצבו את האופן שבו יוצגו הדברים בכלי התקשורת. חמישה סופרים מכל צד ומשתתפים אחרים ייקחו חלק בפאנלים ספרותיים במהלך השבוע, ויבחנו את הנושא מנקודות מבט שונות, יקריאו מיצירותיהם וישוחחו עם הקהל.

ערב הפתיחה, שבת ה-2.6, 20:30, הלופט, רח' שוקן 27, קומה 8, תל אביב.

תגובות