מדריך

ממני וממנה

לרית לוי ומני אבירם מתקלטים רוק&רול על כל גווניו, בזינגר

זינגר, מאזה 49, תל אביב, 22-06-2010 22:00


תגובות