מדריך

הצילו!

יום אימוץ כלבים שניצלו מהרדמה על מכלביות בארץ ומחפשים בתים חמים. בואו, בואו, בואו. 12:00-16:30, בגן מאיר

גן מאיר, קינג ג'ורג', תל אביב, 19-03-2010 12:00

תגובות