מדריך

הבמה החשמלית

לירון בן שמעון ודקר לבנת, בשתי הופעות חשמליות עתירות אנרגיה, בברזילי

ברזילי, הרכבים 13, תל אביב, 23-02-2010 21:00

תגובות