מדריך

רעש ישן

ערב של הופעות אולד סקול פאנק עם שלושה הרכבים צעירים - Uzbeks, City Rats ו-Anti Globe, ברוגטקה

רוגטקה, יצחק שדה 32, תל אביב, 30-10-2009 21:00

תגובות