מדריך

אורחים לחג

Trevor Jackson, הידוע בכינויו Playgroup, שעבד עם דפש מוד והגוסיפ מגיע לתל אביב. לקינוח - אוסקר מלצר מברלין, בבלוק

הבלוק, דוד חכמי 35, תל אביב, 29-05-2009 23:00

תגובות