מגזין

דיוטימה - תוכנית בנושא אתיקה

ביבליוגרפיה מומלצת לטוב ורע:

מאת פרופ' לידיה אמיר. 11-01-2008

אריסטו, (1973). אתיקה ניקומאכית. י.ג. לחיבס (תרגום). תל-אביב, הוצאת שוקן.

ויינרב, א. (עורך) (1980). בעיות בפילוסופיה של המוסר. תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.

כשר, נ. (1995). תורת המוסר. תל-אביב, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון.

מיל, ג'.ס. (תשל"ב). התועלתיות. ח.י. רות (עורך). ירושלים, מאגנס.

קנט, ע. (תשמ"א). הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות. מ. שפי (תרגום). ירושלים, מאגנס.

             

תגובות