מגזין

תוכנית בנושא ידידות

ביבליוגרפיה מומלצת על הידידות:

מאת פרופ' לידיה אמיר. 04-01-2008
תוכנית בנושא ידידות

 אריסטו, האתיקה הניקומאכית, י.ג. ליבס (תרגום), תל-אביב: שוקן, 1973.

מונטיין, מישל דה, "על הידידות", מסות, ספר ראשון, ישורון קשת (תרגום), תל-אביב: שוקן, 1963.

Leaman, Oliver, (ed.) Friendship East and West, (Richmond Surrey: Curzon Press, 1996).

Pangle, Lorraine Smith, Aristotle and the Philosophy of Friendship, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

stiglice - Judit התמונה לקוחה מעמוד הפליקר של

תגובות